Πρόσβαση

Πληροφορίες περιήγησης:

  • Στην Αρχική της ιστοσελίδας μας θα βρείτε κι έναν χάρτη με την εσωτερική χωροταξία του φεστιβάλ.
  • Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να αναζητείτε στη Γραμματεία.
  • Στη Γραμματεία συστεγάζεται και το “Μωβ Σημείο” για πληροφορίες και υποστήριξη σε οποιοδήποτε περίπτωση σεξιστικής, παραβιαστικής ή επιθετικής συμπεριφοράς.
  • Το πρόγραμμα του φεστιβάλ είναι προσβάσιμο α) ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα μας, β) τυπωμένο σε μεγάλες αφίσες σε διάφορα σημεία του πάρκου και γ) ηλεκτρονικά μέσω QR code ου θα βρείτε αναρτημένο στο πάρκο.